شرکت میلان اسپورت ایرانیان با اتکا به تجربه و علم روز دنیای ورزش که همواره به آن متعهد بوده، مجری پروژه های مشاوره، طراحی، اجرا، ساخت و تجهیز مجموعه ها و سالن های ورزشی میباشد و همیشه سعی در ارایه بهترین کیفیت ها را داشته است...

مسیریابی ما

_

شرکت میلان اسپورت ایرانیان با اتکا به تجربه و علم روز دنیای ورزش که همواره به آن متعهد بوده، مجری پروژه های مشاوره، طراحی، اجرا، ساخت و تجهیز مجموعه ها و سالن های ورزشی میباشد و همیشه سعی در ارایه بهترین کیفیت ها را داشته است...

تماس با ما

_
شنبه تا چهارشنبه۹:۰۰ تا ۱۸:۰۰
پنجشنبه۹:۰۰ تا ۱۵:۰۰

مسیریابی ما

_