درباره ما

میلان اسپورت ایرانیان

شرکت میلان اسپورت ایرانیان با اتکا به تجربه و علم روز دنیای ورزش که همواره به آن متعهد بوده، مجری پروژه های مشاوره، طراحی، اجرا، ساخت و تجهیز مجموعه ها و سالن های ورزشی میباشد و همیشه سعی در ارایه بهترین کیفیت ها را داشته است. شرکت میلان اسپورت ایرانیان تلاش خود را در راستای ایجاد مجموعه های ورزشی مبتنی بر الگوی فرهنگی طبق اصول فنی و دانش و تکنولوژی روز دنیا در جهت ارتقای سطح ورزشی کاربران مینماید. تجربه چندین ساله شرکت در طراحی و تجهیز مجموعه های ورزشی مهر تاییدی است بر موارد فوق که همیشه بر آن پایبند میباشد.

  • تجهیزاماکن ورزشی
  • ساختاماکن ورزشی
  • تهیه و نصبچمن مصنوعی
  • نصبکفپوش ورزشی